Loading...
Home 2018-02-04T15:18:08+00:00

„Bogu sprawiać radość, ludziom nieść nadzieję”

„Być żywym zborem,nastawionym na uwielbianie Boga, ratowanie zgubionych oraz usługiwanie sobie nawzajem,
w którym każdy człowiek realizuje Boże powołanie dla swojego życia”

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.

Ew. Jana 3:3, Biblia Tysiąclecia

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ew. Jana 3:16, Biblia Tysiąclecia

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.

List do Rzymian 10:9, Biblia Tysiąclecia

Nadchodzące wydarzenia

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.”

Ga 5,22-23 Biblia Tysiąclecia